fbpx

Algemene Voorwaarde Workshops

Algemene voorwaarden Natuurwandelingen i.c.m Workshop basisfotografie

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Daniël Sylla afsluit. 
Voordat je, je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops. 
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het opgeven via de website www.shotbysylla.nl door cliënt cq deelnemer en de daarbij behorende bevestigings mail. 

2: Inschrijvingen 
2.1 Alle cursussen of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 
2.2 Daniël Sylla behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 10 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken. 
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. 
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

3: Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden. 
3.3 Afmelding voor een workshop: 
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. 
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan is er de mogelijkheid om een vervanger te laten komen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, dit dient wel gemeld te worden. 

4: Annulering/verplaatsing door Daniël Sylla 
4.1 Daniël Sylla is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. 
4.2 Daniël Sylla is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. 
4.3 Daniël Sylla is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd. 
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. 

5: Betaling 
5.1 De deelnemer dient direct te betalen via de website. 
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces via de website in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren. 

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Daniël Sylla op en ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. 
6.2 Het indienen van een klacht zal niet leiden tot een restitutie van het betaalde bedrag. 

7: Aansprakelijkheid 
7.1 Daniël Sylla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. 
7.2 Tijdens de workshop en cursussen kan het zijn dat kleding noch schoeisel bevuild geraakt. Daniël Sylla is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. 

8: Geheimhouding 
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Daniël Sylla toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

9: Overig 
9.1 Daniël Sylla behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. 
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. 
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heb ik het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Daniël Sylla.